Historya illustrowana i pamia̜tkowa Polskiej R. K. Parafii Świe̜tego Jana Kantego w Sharpsburg, Pa

1908

View this item

Historya illustrowana i pamia̜tkowa Polskiej R. K. Parafii Świe̜tego Jana Kantego w Sharpsburg, Pa