Historya illustrowana i pamia̜tkowa Polskiej R. K. Parafii Świe̜tego Jana Kantego w Sharpsburg, Pa

Go to item description

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...